Door: Rudi te Velde

Steeds opnieuw heeft Plato’s Symposium de inspiratie geleverd voor fundamentele reflecties op wat de mens ten diepste beweegt. Dit boek wil een indruk geven van de doorwerking van het eros-thema in de westerse cultuur en van de blijvende zeggingskracht van het Symposium, met name bij filosofen en theologen, want als het gaat om dit thema zijn de grenzen tussen theologie en filosofie opvallend poreus.