Door: Gerrit Steunebrink, Paul van Tongeren

De islam is met recht een vreemde verwant of een verwante vreemdeling voor velen in de westerse wereld. Deze bundel neemt de godsdienst van de islam als invalshoek, en kiest daarbij de vergelijking met het christendom als belangrijkste leidraad.

Dit boek verzamelt de bijdragen aan het symposium ‘Vreemde Verwanten?’ dat het Thijmgenootschap in samenwerking met de Thomas More Academie in het najaar van 2002 organiseerde in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Behalve de sprekers, die bereid waren hun bijdrage aan het symposium te bewerken en af te staan, werden ook enkele andere auteurs bereid gevonden bij te dragen.