Door: Annette Nijs, Huib Silvis, Ruerd Ruben, Sieman van Berkum, Tony Terpstra

In een ‘vijfspraak’ tussen vertegenwoordigers van vijf continenten wordt de rol van de overheden besproken. Van elk van de continenten wordt, voor de meest relevante landen, aandacht besteed aan: de belangrijkste gewassen, de mate waarin het continent zelfvoorzienend is of zou kunnen zijn, het gevoerde landbouw- en handelsbeleid, en het klimaatbeleid.

Uit de discussie wordt duidelijk hoe oplossingen van specifieke problemen steeds ook nieuwe problemen meebrengen en oproepen. Ook komt duidelijk naar voren hoe gunstige effecten op de korte termijn juist averechtse consequenties op de lange termijn kunnen hebben.