Door: Maerten Prins

Maerten Prins bestudeert de religieuze beleving van jongeren omwille van hun seismografische functie voor aankomende culturele veranderingen. Hij beschrijft een verschuiving van de verbondenheid met gevestigde kerkelijke instituten naar een individuele zoektocht naar zingeving en het ontstaan van een persoonlijke doe-het-zelf religie.