Door: Frans Wijsen, Jorge Castillo Guerra

Jorge Castillo Guerra en Frans Wijsen zien een belangrijke rol weggelegd voor de godsdienst van migranten als het gaat om het ontwikkelen van een samenleving waarin verschillende culturen geïntegreerd worden. Zij staven hun visie met empirisch onderzoek naar de positie van katholieke migranten in Nederland. Anders dan ‘de islam’ krijgt het katholicisme van allochtonen weinig aandacht van politiek en media, en vaak blijft de aandacht die er is steken in de misvatting dat het belang van allochtone christenen ligt in de vrolijke feestelijkheid van hun liturgische vieringen.