Door: Adelbert Denaux

Op 8 maart 2012 heeft de Internationale Theologische Commissie (itc) een Engelstalig document gepubliceerd: Theology Today: Perspectives, Principles and Criteria, in het Nederlands vertaald als Theologie vandaag: perspectieven, principes en criteria. 1 Het is de bedoeling van mijn bijdrage de achtergrond en de context van het document toe te lichten, het document kort voor te stellen en een eerste appreciatie te geven.

Ik begin met het geven van enige achtergrondinformatie bij de itc en de ontstaansgeschiedenis van de tekst. Daarna ga ik dieper in op de kwalificatie ‘katholiek’ die de itc hanteert. Vervolgens zullen de criteria in herinnering geroepen worden die de Commissie formuleert. Daarnaast zal ik op enkele bijzondere aspecten van het document wijzen. Ten slotte zal ik enkele evaluerende conclusies trekken

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?