Door: Joep de Hart

Joep de Hart geeft een empirische beschrijving van de kerken als maatschappelijke instellingen. Hij geeft aan hoe de kerken weliswaar hun positie als maatschappelijk instituut ver hebben zien krimpen, maar laat ook zien dat een groot deel van het vrijwilligerswerk afkomstig is van personen met een kerkelijke achtergrond. Inzet voor de gemeenschap blijkt een belangrijk maatschappelijk streven van gelovigen en kerken.