Door: Gerard den Hertog

Onder de titel ‘Kritiek van buitenaf?’ wil ik in dit artikel het document Theologie vandaag (t v) graag vanuit reformatorisch perspectief bespreken. Het lijkt me nuttig om meteen aan te geven wat ik met mijn titel wel en niet bedoel. Zonder nadere toelichting van mijn kant zou de eerste associatie stellig zijn dat ik met de woorden ‘van buitenaf’ bedoel uit te drukken dat ik de tekst heb gelezen als theoloog die binnen de reformatorische traditie staat.

Dat is echter niet wat ik ermee wil zeggen, ook al geven de opstellers van het document er wel enige aanleiding toe, gezien het onderscheid dat zij maken tussen ‘katholieke theologen’ en anderen. Ik haast me echter te verklaren dat ik óók heb gezien dat de samenwerking in oecumenisch verband (§ 49) voorafgaat aan die van katholieke theologen wereldwijd (§ 50).

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?