Door: Erik Borgman

Direct na de Tweede Wereldoorlog heeft West-Europa het kunnen opbrengen. Hoewel ze het geld hard nodig hadden voor hun eigen wederopbouw, zagen de West-Europese landen er met het oog op de toekomst van af elkaar te dwingen direct hun schulden af te betalen. Zij beseften dat dit hen gevangen zou houden in het verleden dat ze achter zich wilden laten. Ze deden de schulden in een gezamenlijke pot en beloofden dat ze elkaar uiteindelijk ervoor schadeloos zouden stellen. Door het verleden los te laten, opende zich de mogelijkheid een nieuwe toekomst te ontvangen en eraan bij te dragen

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?