Door: Thom Geurts

Thom Geurts gaat nader in op de relatie van religie en onderwijs. De verzakelijking van de maatschappelijke verhoudingen zorgt ook voor een fundamentele onderwijscrisis, die volgens hem wortelt in de aantasting van de centrale pedagogische relatie tussen leraar en leerling. Geurts ontwikkelt een concept van ‘waardegericht leren’, dat de leerling zodanig dient toe te rusten dat hij in staat is als waarderende persoon te handelen in de context van de verzakelijkte wereld.