Door: Paul Cobben

Paul Cobben gaat vanuit het gedachtegoed van Hegel in op de positie en de rol van de bijzondere universiteit bij de levensbeschouwelijke vorming van studenten. Cobben betoogt juist in een multiculturele samenleving, waarin verschillende opvattingen bestaan over de richtinggevende waarden en normen, een voortdurende normen-en-waardendiscussie onontkoombaar is. Levensbeschouwelijke vorming aan de universiteit levert daar een bijdrage aan.