Door: Myriam Steemers van Winkoop

De vraag of levensbeschouwing en zorgmarkt kunnen samengaan, staat centraal in deze bijdrage van Myriam Steemers van Winkoop. Na een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de zorg moet de conclusie zijn dat er altijd een sterke band is geweest tussen geloof en zorg.

Mensen zoeken naar antwoorden op de vraag waarom een ziekte hen overkomt en in het verlengde hiervan komen ook zinvragen naar voren. Als zorg alleen als een verhandelbaar product wordt beschouwd, zullen geloof en levensbeschouwing in de zorg verder verdampen. Mensen zullen dan in een kwetsbare levensfase niet vinden wat ze echt ten diepste nodig hebben: zorg.