Door: Pieter-Anton van Gennip

Het verdwijnen van de transcendente dimensie uit samenleving en politiek betekent een verlies van het omgaan met ‘wat er uiteindelijk of ten diepste toe doet’, vindt de auteur. Zijn grote zorg is dat het politieke debat uitgehold raakt. Hij ziet het paarse poldermodel als een voorbeeld hiervan, maar het gaat om veel bredere tendensen in de westerse cultuur. De godsdienstige vorm van religie vervult voor de samenleving een functie die niet door andere culturele vormen kan worden ingenomen.