Door: Paul M.M. Klep

Paul Klep start zijn historisch betoog met een korte discussie van de theoretische posities van ‘de vader van het marktdenken’, Adam Smith, en van Karl Marx. Vervolgens gaat hij in op twee concrete gevallen in de Nederlandse context: marktwerking in de landbouw en in de elektriciteitssector.