Door: Christoph Hübenthal

Christoph Hübenthal onderzoekt het vraagstuk van markt en waarde vanuit wijsgerig-ethisch perspectief. Hij besteedt met name aandacht aan de mogelijkheid van normatieve stellingnamen bij waardeconflicten omtrent markten.