Door: Kees Klop

Kees Klop vat in dit artikel de gezondheidszorg op als een geheel van onderling afhankelijke subsystemen, waarin simultane realisatie van een aantal waarden geboden is. Simultane realisatie van alle waarden vereist niet dat de overheid een totale regierol op zich neemt, zoals tot voor kort het geval was, maar dat zij de waarderangorde in de verschillende subsystemen bepaalt.