Door: Nicolette van Gestel

Nicolette van Gestel onderzoekt de gevolgen van de recente privatisering van de Nederlandse arbeidsbemiddeling voor het behartigen van publieke waarden, zoals toegankelijkheid en continuïteit van de dienstverlening en een rechtvaardige behandeling van cliënten. De geschiedenis van de privatisering laat zien dat de keuze voor een grotere rol van de markt op dit terrein voortkwam uit de constatering dat de overheid en de sociale partners er onvoldoende in slaagden om de werkloosheid van ‘moeilijk bemiddelbaren’ aan te pakken. De markt wordt hier dus ingezet om sociale en politieke doelstellingen te verwezenlijken.