Door: Arnold Godfroij

Volgens Arnold Godfroij zijn de gangbare maatregelen die bedoeld zijn om vorm te geven aan solidariteit in de volkshuisvesting contraproductief. Een andere aanpak is gewenst.