Door: Lenie Scholten, Nicolette van Gestel

In deze bijdrage analyseren Nicolette van Gestel en Lenie Scholten de invloed van de recente marktwerking in de sociale zekerheid en reïntegratie op de uitvoeringspraktijk in gemeentelijke sociale diensten. Centraal staat de vraag in hoeverre marktwerking in reïntegratie een bedreiging vormt voor de solidariteit met bijstandscliënten.