Door: Bram Buunk

Bram Buunk analyseert de opmerkelijke situatie dat in het begin van de twintigste eeuw de psychologie openstond voor het incorporeren van darwinistische principes, dat vervolgens gedurende vele decennia daarna dit niet het geval was, waarna tenslotte recentelijk opnieuw veel aandacht is ontstaan voor het ontwikkelen van een darwinistische psychologie.

Buunk betoogt dat bij deze ontwikkeling zowel sociale druk een rol heeft gespeeld, als wetenschaps-inhoudelijke en -politieke factoren.