Door: Annelies Zoomers

Annelies Zoomers stelt dat het ten aanzien van migratie niet langer voldoende is de wereld te verdelen in herkomst- en bestemmingsgebieden. Er doet zich een grote variëteit voor in de manieren waarop landen in het migratiesysteem zijn geïncorporeerd. Naast de voor ons zo vanzelfsprekende zuid-noordmigratie blijkt het leeuwendeel van de migratie plaats te vinden van zuid naar zuid (zoals onder andere van Burkina Faso en Mali naar Ivoorkust, Nigeria en Senegal). Daarnaast zijn er nog de diasporic states: landen waarvan een groot deel van de bevolking over talrijke andere landen is uitgewaaierd. In dergelijke landen wordt migratie juist gezien als positieve factor: de aanwezigheid van een overzeese bevolking geldt daar als een extra ontwikkelingspotentieel.