Door: Jan Buursink

Is Nederland een migrantenland? Sociaal-geograaf Jan Buursink onderscheidt internationale migratie van andere vormen van migratie, hij maakt een vergelijking met het internationaal toerisme, hij wijst op de gewelddadigheden waarmee de grote migratiebewegingen uit het verleden gepaard gingen en hij presenteert recente cijfers over migratie naar en uit Nederland.

Buursink betoogt dat integratie niet kan bestaan in een eenzijdige aanpassing van de migranten aan de gevestigde cultuur, maar een voortdurende opgave is zowel voor de immigranten als voor de gevestigde bevolking. In Nederland is er op dit vlak nog wel wat werk aan de winkel.