Door: André van der Braak

Ook in het denken van Nietzsche speelt de notie eros van Plato’s Symposium een belangrijke rol. Wat Nietzsche daarin heeft aangesproken, zo maakt André van der Braak in dit artikel duidelijk, is niet zozeer de eros als het redelijk verlangen naar het Goede, maar juist de dionysische kant van het erotisch verlangen.