Door: Jan Gruiters

De generatie die oorlog en bezetting zelf heeft meegemaakt was bezield door de gedachte ‘nooit meer oorlog’. Die generatie sterft nu langzaam uit. Dat roept de vraag op hoe het eigenlijk gesteld is met die droom van nooit meer oorlog. Hoe staat het met de strijd voor humanisering van de internationale rechtsorde? Dit essay maakt de balans op. Is het uitbannen van oorlog een te winnen missie of een enkel een op voorhand verloren visioen?

*

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?