Door: Nick Huls

Naar aanleiding van het WRR-rapport over de rechtsstaat argumenteert Nick Huls dat er een stevig debat over normen en waarden in de rechtsstaat noodzakelijk is, dat ook op de juridische faculteiten gevoerd mag worden. Hij doet een aantal aanbevelingen.