Door: Ad Borsboom, Jean Kommers

Leren is universeel in menselijke samenlevingen. Het is letterlijk van levensbelang voor de continuïteit van het sociale leven, voor het economisch welzijn, voor het aanleren van moreel besef en voor het formuleren en ontwikkelen van opvattingen over zingeving. Maar het instituut school – leren in een daarvoor bestemde ruimte met een leraar als instructeur – is alleen sinds de late 19e eeuw in het westen gemeengoed.