Door: Damiaan Meuwissen

In Nederland heerst scepsis en terughoudendheid met betrekking tot Europa. Welke betekenis moet men daaraan toekennen? Impliceert een negatieve opinie over de Europese Unie dat zij zelf niet (meer) waardevol is? Gaat de betekenis van de Europese Unie op in hetgeen men ervan vindt? Zeker niet, maar het in zich waardevolle dient wel als zodanig te worden erkend, anders kan het moeilijk worden verwerkelijkt. Politiek en recht bepalen respectievelijk reguleren de uitoefening van macht in de samenleving en ze reageren daarmee op het appel dat van waarden uitgaat. Een reflectie op het in zich waardevolle van Europa is het thema van deze bijdrage.

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?