Door: Ron Fouchier

In 2011 ontstond er wereldwijd commotie rondom ons onderzoek naar de overdracht van vogelgriepvirussen via de luchtwegen van fretten. De discussies waren even heftig als uiteenlopend. Mag je een potentieel dodelijk virus genetisch modificeren waardoor het mogelijk gemakkelijker overdraagbaar wordt tussen zoogdieren, en misschien zelfs tussen mensen? Wie bepaalt of dat mag?

Kun je de biologische veiligheid bij dergelijk onderzoek wel garanderen (biosafety: het beschermen van mens en milieu tegen gevaarlijke virussen)? Kun je door beveiliging uitsluiten dat virussen in verkeerde handen vallen (biosecurity: in dit geval het beschermen van virussen tegen gevaarlijke mensen)? Wie beoordeelt of biosafety- en biosecurity-maatregelen voldoende zijn? Mag je alle onderzoeksresultaten, ook als die mogelijk door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden, zomaar naar buiten brengen?

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?