Door: Ingrid Jacobs

Ingrid Jacobs beschrijft de laatste twintig jaar van het Thijmgenootschap, dat zich in deze periode een nieuwe plaats heeft verworven in een geseculariseerde samenleving. Na de emancipatoire decennia van het begin, de stabilisering en uitbouw in het tweede kwartaal en de woelige jaren van het derde kwartaal, heeft Thijm zich in het vierde kwartaal van zijn eerste eeuw ontwikkeld tot een oecumenische vereniging van hoger opgeleiden, die geïnteresseerd zijn in een door het christendom geïnspireerde bezinning op ontwikkelingen in wetenschap, cultuur en samenleving.