Door: Wim Eijk

Mgr. Wim Eijk herleidt de zaak Kelly tot twee fundamentele vragen: 1. hoe kijken we aan tegen het vraagstuk van selectieve abortus?, en 2. wat zijn de ethische aspecten van prenatale diagnostiek? Eijk vindt het voorkomen van lijden op zich een goed doel, dat echter niet de middelen heiligt. Hij stelt dat wie het recht van ouders op selectieve abortus niet erkent, in wrongful life-zaken ook nimmer van beroepsfouten van hulpverleners zal kunnen spreken.