Door: Rutger Claassen

Rutger Claassen concludeert uit de crisis dat het publieke belang in de huidige situatie niet goed verdedigd wordt. Op basis van de republikeinse theorie van het publieke belang, waarin burgerschap centraal staat, ontwikkelt hij een alternatief voor de homo economicus.

Claassen introduceert de homo reciprocans, de wederkerige mens. Verreweg het grootste deel van de mensen wil namelijk in principe wel samenwerken. Men is niet altijd uit op eigenbelang. Het is nu zaak om voorwaarden te scheppen die mensen verleiden tot samenwerken, zoals heldere normen, transparantie en gerichte straffen, het minimaliseren van de kosten van goed gedrag én het wekken van de indruk dat de goedwillenden in de samenleving in de meerderheid zijn.