Door: Stan Gielen

Het belangrijkste doel van wetenschappelijke publicaties is eeuwenlang geweest om nieuwe onderzoeksresultaten aan anderen beschikbaar te stellen. De kwantiteit en kwaliteit van publicaties werden echter in de twintigste eeuw ook steeds meer gebruikt als maatstaf voor de kwaliteit en kwantiteit van wetenschappelijke productiviteit van wetenschappelijk personeel. Daardoor is de druk om te publiceren geweldig toegenomen, met name bij jonge onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan, hetgeen geleid heeft tot de kreet publish or perish.

In deze bijdrage betoog ik dat het belang van veel publiceren wordt overschat.

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?