Door: Ton Hol

Ton Hol pleit voor een open debat in de Arendtiaanse zin des woords, in de publieke ruimte in het algemeen en in de rechtszaal in het bijzonder.