Door: Bart Walhout, Rinie van Est

Bart Walhout en Rinie van Est geven een beschouwing over de politieke en sociale aspecten van de toepassing van nanotechnologie. Zij staan uitgebreid stil bij de relatie met de gezondheidszorg en wijzen erop dat de opkomst van de nanotechnologie een goede aanleiding kan zijn de toekomstvisie op de zorg aan te passen. Er kunnen zich technologische ontwikkelingen voordoen die bijvoorbeeld het denken over preventie van ziekten en begeleiding van patiënten totaal veranderen.