Door: Ruud Peters

Ruud Peters gaat in op de veelgehoorde bewering dat de islam problemen heeft met ‘de scheiding van kerk en staat’. Hij maakt duidelijk dat de vraagstelling zelf van een specifieke historische en christelijke interpretatie moet worden ontdaan, om een adequate vergelijking van christendom en islam op dit punt mogelijk te maken. Het christendom kent een kerk, maar de islam niet. Daarom verlegt Peters de kwestie naar de verhouding van godsdienst en politiek.