Door: Willy Jansen

Willy Jansen vergelijkt de positie van de vrouw in christendom en islam op het punt van huwelijk en seksualiteit. Ondanks de verschillende waardering van seksueel genot in beide godsdiensten, valt het in de maatschappelijke uitwerking toch in beide godsdiensten eenduidig negatief uit voor vrouwen.