Door: Ans Buys

Ans Buys, directeur van Fontys Lerarenopleiding Tilburg, ziet veel enthousiaste jonge mensen heel bewust aan hun opleiding beginnen. Een opleiding waarin vakmanschap en meesterschap van belang zijn. Daarnaast is een goede leraar pedagoog, een opvoeder aan wie een kind een voorbeeld kan nemen. Die voorbeeldige rol van docenten is een tijd wat onderbelicht geweest, vindt Buys.