Door: Peter Nissen

Peter Nissen werpt licht op het katholieke stelsel van opvattingen, waarin geloof een bindmiddel tussen mensen kan en moet zijn. Het gaat in het katholieke denken enerzijds om een diep besef van de teloorgang van de samenhang in de Europese cultuur (die van de katholieke middeleeuwen), en anderzijds om een intellectuele en maatschappelijke zoektocht naar mogelijkheden voor samenhang in een nieuwe sociale orde sinds de 19e eeuw.