Door: Hans van Stralen

Hans van Stralen bespreekt de verwantschap tussen Sartres filosofische en literaire, inclusief dramatische, werk. Voor Sartre ligt zijn dramatisch werk in het verlengde van zijn filosofische betogen: de vorm van het toneelspel biedt de geschikte uitdrukking van de stelling dat de mens zich ontledigt in zijn daden.

Sartre pleit dus voor engagement, maar in zijn latere werk richt hij zich meer op politieke acties dan op literatuur. Sartres visie heeft echter een belangrijke doorwerking gekregen in de postkoloniale literatuur, volgens Van Stralen.