Door: Govert den Hartogh

Wijsgerig-ethicus Govert den Hartogh stelt dat wrongful life een conceptueel mijnenveld is. Hij vraagt zich af of de rechters (procureur-generaal Hartkamp, de Hoge Raad) erin geslaagd zijn een begaanbare weg door dat mijnenveld te vinden.