Door: Luca Consoli

Slow Food kan worden beschouwd als een beweging die zich richt op zowel biologische als lokale voedselproductie. Luca Consoli maakt duidelijk dat Slow Food bij nader inzien de claim op maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde voedselproductie niet kan waarmaken. De beweging heeft wel een andere ethische waarde: ze brengt een ‘deugdzaam hedonisme’ tot leven.