Door: C.W. Maris van Sandelingenambacht

Cees Maris geeft toe dat een islamitische partij volgens ons recht, onze grondwet en internationale verdragen gewoon zou moeten kunnen, maar wil het daarbij niet laten. Hij stelt de vraag of het verstandig is om een islamitische partij op te richten en argumenteert van niet.