Door: Margo Trappenburg

In haar bijdrage over solidariteit in de gezondheidszorg laat Margo Trappenburg doorschemeren niet veel op te hebben met het utilitaristisch individualisme. Als het kabinet-Balkenende II zijn zin krijgt, dan worden wij met tot utilitaristische individualisten gemáákt. Wij zullen eindeloos gaan tobben over de keuze van zorgverzekeraar, over de verhouding tussen prijs en kwaliteit van ziektekostenpolissen, enzovoort. De ouderwetse burger die vanzelfsprekend solidair was met de zorgbehoeften van zijn medeburgers, die automatisch premie betaalde zonder al te veel administratieve lasten, zal na de stelselwijziging zijn verdwenen.