Door: Agnes van Ardenne-van der Hoeven

Agnes van Ardenne, minister van ontwikkelingssamenwerking, brengt de uitgangspunten van het nieuwe ontwikkelingsbeleid onder woorden. Als klein land met een groot ontwikkelingsbudget kan Nederland een wereldwijde partner voor hulp, handel en veiligheid worden. Daarvoor moet de hulp evenwel anders georganiseerd worden, zijn investeringen in vrede en veiligheid nodig en moet de handel eerlijk en vrij gemaakt worden.