Door: Frans Maas

Frans Maas betoogt dat spiritualiteit betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs. Spiritualiteit in het leerproces heeft te maken met ‘smaak krijgen’ voor het ‘goede leven’, waarbij de liefde voor het vak en de liefdevolle genegenheid tussen leraar en leerling onontbeerlijk zijn. Maas verwijst hiervoor naar de bijbelse wijsheidsliteratuur, de zeventiende-eeuwse onderwijsspiritualiteit van De la Salle en naar de klassieke rabbijnenscholen. Volgens Maas sluit de particulariteit van de kern van elke spiritualiteit ons niet noodzakelijk af voor andere levensovertuigingen, maar opent die juist.