Door: Eelke de Jong

Eelke de Jong gaat in op voorstellen om de wetgeving zodanig te veranderen dat aandeelhouders meer zeggenschap krijgen en bedrijven meer informatie over hun activiteiten moeten verschaffen. Hij plaatst deze ontwikkeling in de trend naar internationalisering, waardoor een grote afstand is ontstaan tussen bestuurders en externe aandeelhouders. Er zijn duidelijke regels nodig om machtsmisbruik door bestuurders te voorkomen. Dit is een meer marktconforme wijze van het regelen van de onderlinge verhoudingen dan tot nu toe in Nederland gebruikelijk is.