Door: Marjoleine de Vos

Marjoleine de Vos beschrijft hoe religie uitdrukking geeft aan de verwevenheid van lichaam en geest of materie en idee. In het christendom gebeurt dit op bijzondere wijze bij het Paasmaal als de opstanding van de Christus wordt herdacht. Maar ook in het wereldlijk leven van alle culturen wordt de levenskracht van voedsel gesymboliseerd: een maaltijd is de gelegenheid bij uitstek om met familie en vrienden bij elkaar te zijn en elkaars aanwezigheid te vieren.