Door: Donald Loose

Donald Loose neemt een moderne, kantiaanse positie in. Aangezien techniek een menselijk maaksel is, kan de mens zelf doelen stellen. De mens kan die doelen niet aan de natuur ontlenen. Nieuwe technologieën stellen ons onontkoombaar voor nieuwe verantwoordelijkheden, maar dat doet niets af aan de menselijke autonomie.