Door: Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek pleit voor wat hij noemt een ‘begeleidende’ techniekethiek. Uitgangspunt daarbij is de ontwikkeling die de techniekfilosofie de laatste decennia doormaakte, en waarin een veel minder massieve opvatting van 'de techniek' is ontstaan.

Na een empirische wending in de jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg de techniekfilosofie begin deze eeuw een meer ethische wending. Volgens Verbeek is een derde wending nodig, waarin de verwevenheid van mens en techniek tot uitgangspunt wordt genomen, en de mens de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van die verwevenheid zelf op zich neemt.