Door: Jan Osse, Palmyre Oomen, Vincent Kirkels

Ongemerkt en geleidelijk heeft ICT zich een plaats veroverd, niet alleen in de communicatie met de ons omringende wereld, of als fantasiewereld, maar ook binnen ons eigen fysieke bestaan. Dat biedt ongekende mogelijkheden, fascinerende en soms ook huiveringwekkende. Hoe gaan wij hiermee om? Welke invloed heeft ICT op ons mensbeeld, op onze relaties en op onze identiteit? Hoe verhoudt al dit onwerkelijke werkelijke zich tot ons ongeweten weten van verwachting, transcendentie, hoop en religie?